חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
✦ בשל עומס ייתכן וזמני המשלוחים יתארכו עד 7 ימי עסקים ✦
חג שבועות - 10% הנחה קוד קופון: ✦shavuot10✦

תקנון ותנאי שימוש באתר אמורפיקיור

1. ברוכים הבאים לאתר amorphicure.co.i (להלן, יקרא יחד עם תתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר: “האתר”), המנוהל על ידי חברת אמורפיקל בע”מ (“החברה”). הסכמה לתנאי השימוש באתר
1.1. השימוש באתר ובכלל בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישור מצידך לאמור בתנאי שימוש אלה. במידה ויעשה שימוש בניגוד לתנאים אלו ללא הרשאה של החברה, יראה הדבר כהפרה ופגיעה בה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
1.2. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.3. האתר אינו מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. אם הינך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
1.4. בנוסף לתנאי שימוש אלה, השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של החברה, המופיעה בכתובת www.density-calcium.co.il/privacy (“מדיניות הפרטיות”). מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרים על ידי המשתמש כחלק מתהליך ההרשמה לאתר ו/או למועדון הלקוחות, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר. עצם שימושך באתר מהווה אישור מצידך כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לתנאיה.
2. שינויים בתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט. בכל מקרה בו ישתנו תנאי שימוש אלה, החברה תודיע לך על כך שהתבצע שינוי על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. תנאי השימוש בנוסחם המעודכן ייכנסו לתוקף 10 ימים מיום פרסומם באתר ועצם שימושך באתר לאחר המועד האמור מעיד על הסכמתך לשינוי של תנאי השימוש בנוסחם המעודכן.
3. התחייבויות המשתמש. החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הינך נדרש שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:
3.1. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
3.2. הפצת “דואר זבל” (spam) או הפצה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
3.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
3.4. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור מהחברה לכך בכתב ומראש.
3.5. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.
3.6. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש כלכלי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה.
4. התכנים באתר
4.1. התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של החברה ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. החברה מבקשת להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל המשתמשים באתר. המונח “תוכן” או “תכנים” משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.
4.2. בנוסף לתכנים שמקורם בחברה, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי שאינו החברה כגון, אך לא רק, מאמרים, מחקרים, סקרים וכדומה בנושא בריאות וטיפול במחלות הנגרמות מחסר של סידן בגוף. תכנים אלו מובאים כשירות לציבור המשתמשים באתר. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. החברה אינה ערבה לכך שבדקה את התכנים הללו טרם פרסומם.
4.3. הינך מכיר ומאשר כי התכנים באתר אינם מהווים תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית פרטנית וייעוץ רפואי אישי ואינם מהווים תחליף להיוועצות רפואית. אין לראות בחברה כמי שמספק ייעוץ רפואי, טיפולים ו/או שירותים רפואיים כלשהם. בכל מקרה, יש לפנות לקבלת חוות דעת של רופא מוסמך לפני קבלת טיפול ו/או שימוש בתכשיר רפואי או תוסף תזונה כלשהו.
במקרה חירום רפואי, אין להסתמך על תוכן האתר, אלא יש לפנות לרופא המטפל או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית.
4.4. החברה משתדלת שהמידע והתכנים באתר יהיו מדויקים, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של החברה ו/או צדדים שלישיים. כמו כן, לעיתים, התכנים באתר מבטאים אסכולה מסוימת בקשר לנושא הנדון או דעה אישית של הכותב בלבד. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם בחברה, בצדדים שלישיים או במשתמשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסמים באתר. על המשתמש החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי בהסתמך על התכנים.
4.5. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת זכויות יוצרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן המפר זכויות יוצרים שלך, נא פנה לחברה לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן לשלוח באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected].
5. הרשמה ופתיחת חשבון באתר
5.1. חלק מהשירותים באתר, לרבות רישום למועדון הלקוחות וביצוע הזמנות, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כגון שם וכתובת דואר אלקטרוני, וכן לבחור שם משתמש וסיסמה שיאפשרו למשתמש להתחבר לחשבון באתר. המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא במסגרת ההרשמה ולעדכן את המידע שנמסר, כפי שנדרש לשמור על נכונותו ודיוקו. החברה תנהג בפרטים שיימסרו על ידך בהתאם למדיניות הפרטיות. משתמש רשום יהא רשאי לפנות לחברה בכתב לכתובת [email protected] בכל עת ולבקש כי חשבונו והפרטים הכלולים בו יוסרו, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת החשבון אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים באתר הטעונים הרשמה.
5.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור בסודיות את הסיסמה שלו, וכן המשתמש נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בחשבון האישי שלו באתר. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג’ בחשבון של המשתמש. במידה ויבחר המשתמש לחלוק מידע זה עם צד ג’ כלשהו, יישא המשתמש באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלו.
6. שימוש בקישורים (links) ובהפניות
6.1. באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
6.2. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
6.3. בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) על ידי צדדים שלישיים.
7. תכנים מסחריים. ייתכן שהאתר יכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. החברה אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות כחלק מהשירות. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.
8. קניין רוחני באתר. כל התכנים והמידע המופיעים באתר נמצאים בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם, ואין לראות במידע ובתכנים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים אלא כפי שמפורט במפורש בתנאי השימוש. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או בתכנים שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
9. רכישת מוצרים באמצעות האתר. משתמשים רשומים יהיו רשאים לרכוש מוצרים באמצעות האתר, כמפורט להלן:
9.1. מוצרים. משמעות המונח “המוצרים” הינה: תוספי תזונה ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים באמצעות האתר. שמות המוצרים יופיעו באתר. החברה אינה מחויבת לקיום מגוון כלשהו של מוצרים וכן תהא רשאית להסיר, להוסיף או להחליף איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר. אופן הצגת המוצרים יקבע, מעת לעת, על ידי החברה. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
9.2. מחיר. מחירי המוצרים יופיעו באתר, והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת. המחיר שיחייב את המשתמש הוא המחיר שיופיע באתר בעת ההזמנה הרלוונטית. למחירי המוצרים יתווספו דמי משלוח בהתאם לסוג המשלוח שייבחר על ידי המשתמש. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
9.3. ביצוע הזמנה. משתמש רשום יהא רשאי לעשות שימוש בכלים המסופקים באמצעות האתר על מנת לרכוש מוצרים. התשלום יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי לחיוב על ידי הלקוח, ויחויב ויעובד באמצעות מערכת הגבייה של החברה ו/או של צד שלישי המספק שירותי עיבוד תשלומים עבור החברה. המשתמש מכיר ומסכים בזאת לסקור ולהתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו ספק כאמור. מערכת התשלום באתר עומדת בתקני אבטחת המידע PCI DSS.
9.1. ביטול הזמנה על ידי החברה. החברה רשאית לבטל הזמנה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם המשתמש מסר פרטים שגויים ו/או חסרים; (ב) במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה; (ג) אי תשלום ו/או אי קבלה של אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי. כמו כן, יצוין כי החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, אך במקרים מסוימים ייתכן כי מוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי. במקרה של מחסור במוצרים, תשלח הודעה מתאימה באמצעות הדוא”ל או הטלפון. בכל מקרה של ביטול הזמנה באתר, החברה תציג למשתמש את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם.
9.2. אספקה. לאחר ביצוע הזמנה באתר, ישלח למשתמש דוא”ל לכתובת הרשומה בחשבונו עם פירוט המוצרים שהוזמנו, העלות הכוללת ותאריך המשלוח המשוער. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה. המוצרים יישלחו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים לכתובת משלוח אשר נמסרה כחלק מתהליך ההזמנה. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים על מנת לספק את המוצרים עד לתאריך המשלוח המשוער כאמור, אך ייתכנו עיכובים מחמת סיבות שאינן בשליטת החברה, והמשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב, מכל סיבה שהיא.
9.3. החזרת מוצרים. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, לא ניתן להחזיר תוספי מזון ליצרן או לספק. עם זאת, אם קיבלת מוצר שהינו פגום או שאינו תואם את המוצר שהוזמן על ידך, יש לפנות לחברה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר באמצעות טופס ההתקשרות באתר ולהודיע על הפגם, תוך ציון מספר ההזמנה הרלוונטית. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים על מנת ליצור איתך קשר תוך זמן סביר, ותספק לך מספר החזר וכתובת למשלוח. יש להחזיר את המוצר לכתובת כאמור כפי שהתקבל על ידך יחד עם מספר ההחזר. לאחר החזרת המוצר ואישור החברה כי המוצר אינו תקין, החברה תזכה אותך בסכום ששילמת עבורו (לרבות דמי המשלוח ששולמו בעת ההזמנה) או תחליף את המוצר, לפי העניין .
למעט כמפורט לעיל ובכפוף להוראות הדין, כל הזמנה של מוצרים הינה סופית והתמורה המשולמת בגינה אינה ברת-החזר.

9.4 ביטול עסקה על ידי משתמש 

1.1. ביטול הזמנה יעשה בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן,  התשמ”א – 1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “החוק”), ואין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראותיו.

1.2. משתמש רשאי לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על ידו או ממועד קבלת פרטי ההזמנה כנדרש בסעיף 14ג לחוק, לפי המאוחר. 

1.3. על אף האמור בסעיף 1.2 לעיל ובכפוף להוראות החוק, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד  שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המשתמש לחברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש המשתמש תעודה, כמפורט בחוק, להוכחת היותו אזרח ותיק, עולה חדש או אדם בעל מוגבלות.

9.4  ביטול ההזמנה יבוצע באחת מהדרכים הבאות:

9.4.1. פנייה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה במס’ 1-700-70-9524, באמצעות דף “צור קשר” באתר בלחיצה כאן, באמצעות הדוא”ל [email protected], במשלוח הודעת ביטול באתר [אנא צרפו קישור].

9.4.2. באמצעות קישור ייעודי לביטול ההזמנה [אנא צרפו קישור] בדף הראשי באתר. ככל שההזמנה טרם לוקטה ונמצאת בסטאטוס “בטיפול” ,בלחיצה על הכפתור העסקה תתבטל באופן אוטומטי.  

9.4.3. בהודעת הביטול ימסור המשתמש לחברה את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת זהות, שם המוצר, תאריך הרכישה ואמצעי התקשרות עימו, העתק חשבונית, או מסמך המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה. כאשר אין למשתמש מסמך המעיד על ביצוע העסקה, החברה תאפשר כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

9.1.5. ביטול העסקה כפופה להחזרת המוצר לחברה באחת מהדרכים הבאות: (א) החזרה לבית העסק או בדואר לכתובת רחוב החרש 11, נס ציונה; [או (ב) בתיאום איסוף המוצר מבית המשתמש בטל’ 1-700-70-9524 או בדוא”ל [email protected].] עלות ההחזרה של המוצר לחברה, למעט החזרה עקב פגם במוצר או אי התאמה,  תחול על המשתמש.

9.1.6. הזכות לביטול העסקה לא חלה על מוצרים המפורטים בחוק, ובכלל זה מוצרים פסידים (לרבות מוצרים בעלי חיי מדף קצרים) ומוצרים שהוזמנו ויוצרו במיוחד עבור המשתמש.

9.1.7. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. עם הזיכוי יימסר למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. 

9.1.8. במקרה שביטול ההזמנה נעשה לא עקב פגם או אי התאמה במוצר כהגדרתם לעיל, החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את  המשתמש בדמי ביטול הזמנה בסך של עד 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של החברה בהתאם להוראות החוק. 

9.1.9. במקרה שביטול ההזמנה נעשה בעקבות פגם במוצר אשר סופק למשתמש (להלן: “פגם במוצר”,) בעקבות אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו למשתמש אודות תכונות המוצר, או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה (להלן: “אי התאמה”) המשתמש יפעל לביטול ההזמנה בהקדם  ולא יאוחר מ-14 יום לאחר קבלת המוצר על ידו באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 1.4 לעיל. המשתמש יחזיר את המוצר למחסני החברה בכתובת הרשומה לעיל או בתיאום איסוף המוצר מהמשתמש על חשבון החברה, ככל שהמוצר סופק למשתמש באמצעות משלוח.

9.1.10. החברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות למשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. לכן, משתמש המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר באריזתו המקורית ככל הניתן, להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.1.11. במידה ויתברר לחברה כי אין היא יכולה לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. במידה ובוטלה העסקה, החברה תשיב לרוכש את מלוא התמורה ששילם והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9.1.12. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא  לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.

9.5. שירות לקוחות. בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או באמצעות הטופס המופיע באתר.
10. אחריות
10.1. השימוש באתר, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים ובכל פעילות אחרת באתר הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (“AS IS”) וללא אחריות מכל סוג שהוא.
10.2. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה, וכן אינם בגדר תחליף התייעצות עם רופא או בעל מקצוע אחר. אין לסמוך על התכנים או המידע המופיעים באתר לצורך קבלת החלטות אישיות, רפואיות או אחרות, ועל המשתמש לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו הספציפי. למשתמש לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או ספקי התכנים ו/או כל צד שלישי אחר, בקשר עם התכנים ו/או ההסתמכות על המידע המופיע באתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
10.3. בכפוף להוראות הדין, החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עגמת נפש, תוצאתי, נלווה, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לאתר ו/או לתכנים ו/או למוצרים, לרבות השימוש ו/או אי-הזמינות ו/או אי ההתאמה לצרכי המשתמש באתר ו/או התכנים ו/או המוצרים, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת המוצרים וחלק מן התכנים על ידי החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לרכוש של מי מהנ”ל כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. החברה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים הניתנים באמצעותו לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסינים מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפי המשתמש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש לחברה, אם בכלל, עבור השירות באתר במשך 12 בחודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
11. שיפוי
הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם (ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
12. כללי
12.1. על תנאי שימוש אלה וההתקשרות בינך לבין החברה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת או הנובעת מהשימוש באתר או כל מחלוקת אחרת בינך לבין החברה, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הוראות אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין-לאומי (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) וחוק המודל האחיד לחוזי מידע אלקטרוניים (Uniform Computer Information Transaction Act) לא יחולו על הוראות תנאי שימוש אלה.
12.2. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שמשתמש עושה באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
12.3. המשתמש אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיו וחובותיו לפי תנאי שימוש אלו, או חלק מהן, לכל צד שלישי, אך החברה תהא רשאית לעשות כן ללא כל מגבלה.
12.4. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ממצים את מלוא המוסכם בינך לבין החברה, בעניינים הכלולים בו, ומחליפים כל הסכמה, מצג, הסכם או התחייבות קודמים, שהיו, אם וככל שהיו, בין הצדדים. אף אחד מהצדדים לא יהא חב בשל מחדלו הנובע מנסיבות שלא בשליטתו הסבירה. מסמך זה לא יפורש כיוצר יחסי עובד-מעביד, שותפות, מיזם משותף או סוכנות בין הצדדים או כמסמיך את אחד הצדדים להתחייב או לכרות הסכם בשם הצד שכנגד. במידה ומי מסעיפי או תנאי מסמך זה יימצאו פסולים ובלתי ניתנים לאכיפה, שאר התנאים והסעיפים, פרט לאלו הפסולים, יחולו ויישארו בתוקף. אי מימוש זכות על ידי מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור על מימוש אותה זכות או כל זכות אחרת בעתיד.

דילוג לתוכן